Elektromagnetisk zone detektor pen - Finder lavfrekvent stråling

89 kr.

Klar til at tjekke din bolig for usunde elektriske zoner skabt af el apparater, lysstofrør computer og musikudstyr. Med zonedetektoren kan du straks tjekke om du og disse ting er jordforbundne og optimale. Super sensitiv EMF detektor med kraftig LED og akustisk signal. Enkel at bruge, skal aldrig slukkes/tændes. Holder strøm i måneder.

Udskriv som brugsanvisning
Antal
Køb nu og modtag om 1-2 hverdage

Free shipping!

Detektorpennen er beregnet til at holde i hånden når man detekterer, den blinker og bipper når man måler i en usund lavfrekvent stråling zone. Slukker automatisk for strømforbruget når den ikke er i brug eller hvor der ikke er meget elektromagnetisk stråling. Pennen bør forefindes i enhver bolig hvor man ønsker sig et bedre elektrisk miljø.

Detektoren måler forskellen i niveauet af EMF (elektromagnetiske felter, ikke at forveksle med elektrisk spænding). Når du holder den i hånden og hvis du derudover er jordforbundet, vil den alarmere tidligere, da du som selve Jorden har potentialet 0. Din krop har således typisk et spændings niveau på mindre end 0,05 volt. Er du udsat for kontakt med en computer der ikke er jordforbundet og den påfører dig fx 115 volt, kan du først nulstilles helt, når computeren har fået jordforbindelse også. Bemærk at selvom du er jordforbundet, kan du - fordi kroppen har en indre modstand - af stærke elektromagnetiske felter i nærheden - påføres (induceres) dette felt i mindre grad. Se vores Jordforbindelse til computer og audio-video - og dig selv.

Er du ikke jordforbundet og du måler i nærheden af fx en el-ledning der påfører din krop blot ca. 3 volt vekselstrøm, vil pennen alarmere og fortælle her er en zone der kan være belastende for kroppens fintfølende elektriske system. Mange computere, musikanlæg og instrumenter udsætter let kroppen for 115 volt eller mere ved direkte kontakt. Forestil dig fx en musiker med den elektriske guitar. Her er direkte kontakt til "beskidte" spændinger og EMF. Omvendt kan det blive sundt at være guitarist, når guitar anlægget får jordforbindelse og Jordens elektroner får lov at afbalancere og hjælpe til at hele kroppen.

Vi anbefaler at du får jordforbundet de apparater, som du er i kontakt med. Selv om det er meget svage strømme (fejlstrømsrelæet slår fra ved langt højere strømme, 0,03 Ampere), kan det være meget ubehageligt og på ingen måde sundt gennem længere tid at opholde sig i disse kunstige elektriske felter. Det kan du undgå med vores kabler og stik: Jordforbindelse til computer og audio-video - og dig selvMere om Earthing 


Billedet viser hvor sensitiv pennen er og hvor stor EMF kraft der udsendes fra 
elnettets luftledninger. Jeg er kørt over på den anden side af motorvejen godt 100 m væk fra en 400 kV luftledning, og her går pennen stadig amok. Måske ikke her man skal bygge hus, hvis man planlægger sig et langt og sundt liv. Pennen viser at el ledningerne påfører mig et elektromagnetisk felt og en vekselspænding på over 3 Volt. Da feltstyrken forstærkes med kvadratet på afstanden, vil ibelastningen af kroppen være mange kilovolt og umenneskelig stor, hvis jeg opholder mig under ledningerne . 


Kunne man så ikke bare jordforbinde luftledningerne? Eller grave dem ned i Jorden, ville nogen måske mene? I alle tilfælde ville man være sikret, hvis man pakkede sit hus ind i hønsenet og jordforbandt det. Nå, spøg til side...

Detektorpennen (og vores zone meter) finder lavfrekvente felter og kan afgøre om et apparat tilsluttet elnettet har jordforbindelse. For at tjekke en jord/Earthing forbindelse, må man på denne måde have et sådant apparat helt tæt på, og så sladrer pennen om jordforbindelsen er i orden. Vil man være sikker på at ens Earthing forbindelse er tip top, kan det måles med et multimeter. 

Detektor pennen leveres testet og klar til brug, vrik blot batterilåget af og indsæt to AAA alkaline batterier og skub låget godt fast igen. Batterierne kan købes som Tilbehør længere nede på siden. Pennen bruger meget lidt strøm og batterierne holder gerne flere år. I sjældne tilfælde kan detektoren gå i udu, batteriholderen kan mangle kontakt, fx hvis batterierne har presset hårdt i batteriholderen. Selv om alle er testet før salg er det ikke umuligt at denne fejl kan opstå og vi sender gerne en ny. Fejlen kan dog let fixes ved at bøje lidt på kontakten, se sidste billede. 

Pennen registrerer vekselspændingsfelter i ELF området, og det er de lavere frekvenser som kan aflades med jordforbindelse. Ud over 50 Hz stråling registrerer pennen lysstof/fluorescerende lyskilder der flimrer med 100 Hz og det er noget der menes at gøre lyskilden meget mere usund. Disse afgiver større stråling/EMF end andre lyskilder. 

Sådan hjælper pennen til mindre lavfrekvent stråling i hjemmet: For mange apparater kan det at vende stikproppen en gang, afgive langt mindre stråling. Test det med detektorpennen. Test dine forbedringer af det elektriske miljø i hjemmet. Test dine helbredsmæssige forbedringer med vores Sundhedstjek gadets.

Elektromagnetisk zone detektor i korte træk:
  • CE mærket, gennemtestet detektor af høj kvalitet, klar til brug.
  • Forbedret robust udgave.
  • Lokaliserer de usunde lavfrekvente zoner i bygninger og beboelser.
  • Afgør om dine elstik vender optimalt i stikdåsen.
  • Afgør om apparater har jordforbindelse.
  • Afgør om din jordforbindelse virker for opnåelse af et bedre helbred.
  • Kan finde skjulte strømførende el-ledninger og installationer.
  • Fantastisk underholdende og belærende gadget.
  • Her og nu demonstrationer der er til at se og høre.
1400
14 Varer

Tilbehør og forslag